Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev juni 2022

Gribvand har vokseværk og får nyt navn

Vi er glade for at kunne annoncere, at Gribskov byråd har besluttet, at vi fremadrettet ikke blot skal håndtere kommunens spildevand, men også affaldsområdet. Det betyder, at vi kommer til at varetage dagrenovationen og de to genbrugsstationer i kommunen.

Selve overdragelsen af affaldsområdet sker per 1. juli, men vi er allerede i fuld gang med processen, så det hele kan foregå så enkelt som muligt for vores kunder.

Den mest markante ændring, du vil opleve som kunde, bliver i første omgang, at vi skifter navn. Derudover bliver der kun et fælles telefonnummer, når du skal træffe kundeservice.

I løbet af de kommende måneder vil du stadig møde vores gamle navne: Gribvand og Gribvand Spildevand, men gradvist skifter vi navne, så de passer bedre til den udvidede rolle. De nye navne bliver som følger:

  • Hovedselskabet, der nu hedder Gribvand A/S, skifter til Gribskov Forsyning A/S
  • Underselskabet, der i dag hedder Gribvand Spildevand, bliver til Gribskov Spildevand A/S
  • Det nye underselskab får navnet Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S

Årsregnskab 2021

En enig bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2021 med et overskud på 15.798.000 kr. Overskuddet er større end budgetteret. Det skyldes primært, at 2021 har været præget af mange byggemodningsprojekter, hvor Gribvand Spildevand har stået for at kloakere nybyggede områder. De mange byggemodningsprojekter betyder, at vi har fået ekstra indtægt i form af tilslutningsbidrag og vejafvandingsbidrag.

Vi har endvidere haft fokus på stram omkostningsstyring, hvilket har givet et bedre resultat fra primær drift end budgetteret.

I 2021 har vi anvendt 108 mio.kr. på anlæg. Ikke mindst færdiggørelsen af det nybyggede og udvidede Gilleleje Renseanlæg samt havledningen, der fører det rensede spildevand 400 m. ud i havet vest for Gilleleje Havn, fylder i budgettet. De vigtigste anlægsprojekter var:

  • Ombygning af Gilleleje renseanlæg og afskærende kloakledninger/pumpestationer
  • Afskærende kloakledninger
  • Byudviklingsprojekter, herunder Ammendrup Park
  • Uvedkommende vand (undersøgelser af kloaknettet samt tætning af kloakledninger ved strømpeforing)

Undervisningsmateriale om spildevand til udskolingen

Vidste du, at du hvert år bruger omkring 51 ruller toiletpapir, at man i gamle dage tørrede sig med alt fra hø til avispapir, og at kloaknettet er ligesom en stor, forgrenet, underjordisk motorvej, som Gribvand Spildevand konstant vedligeholder og udvikler? Det og meget andet kan du læse om i vores nyligt opdaterede undervisningsmateriale, som ligger tilgængeligt her.

Vi vil meget gerne lære vores børn om spildevandets rejse! Derfor tilbyder vi børn i 7.-9. klasse rundvisninger på vores renseanlæg i Gilleleje og Helsinge. Her kan de blive klogere på spildevandets rejse, fra det forlader toilettet eller håndvasken hjemme i husene, til det når hen til renseanlæggene. De kan også blive klogere på de processer, spildevandet skal igennem for at blive renset, inden det bliver ledt tilbage til naturen.

Rundvisninger kan bookes hos vores driftsleder, Finn T. Sørensen, på tlf.: 4840 4100.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribskov Forsyning A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribskovforsyning.dk  •  Telefon 48 40 41 00