Gribskov Forsyning - Nyhedsbrev september 2022

Dronningmølle Renseanlæg lukkes ned

Som led i omstruktureringen af spildevandsrensningen i kommunen er Dronningmølle Renseanlæg lukket ned og ombygget til pumpestation. Alt spildevand fra Dronningmølle er siden 18. juni ledt ind til Gilleleje Renseanlæg.Procestanken er nu ved at blive ombygget til forsinkelsesbassin for at sikre imod spildevandsoverløb under styrtregn. Indtil det står helt klar, fungerer Dronningmølle stadig som et beredskab i tilfælde af ekstreme regnhændelser.

Det er en stor fordel for vores miljø og ikke mindst nogle af vores sårbare vådområder, når Gribskov Spildevand lukker de mindre og utidssvarende renseanlæg. Lukningen af Dronningmølle Renseanlæg betyder således, at der ikke længere bliver ledt renset spildevand ud ved Dronningmølle Strand samt til Pandehave Å.

Du kan læse mere om lukningen af Dronningmølle Renseanlæg her


Renovering af kloakker i Stokkebro

Siden februar 2022 har Gribskov Spildevand været i gang med at renovere kloakker i Stokkebro, og projektets sidste etape forløber fra 26/9 - 30/10. Renoveringen af kloakkerne sker med en strømpeforing, der tætner kloakledningerne. Når strømpen er hærdet, er ledningen helt tæt.

Hvis du bor på strækningen, kan det være nødvendigt at tage en række forholdsregler. Du vil blive orienteret via et brev i postkassen tre dage forinden af entreprenør på projektet, Villy Poulsen A/S.

Her kan du læse mere om de forholdsregler, du bør tage, når arbejdet udføres.


Kloak- og regnvandsledninger i Rundinsvej er renoveret

Midt august afsluttede Gribskov Spildevand renoveringen af kloak- og regnvandsledninger i Rundinsvej. Alle utætte ledninger er blevet strømpeforet og er nu så gode som nye.


Gribskov Genbrug & Ressourcer

Per 1. juli blev affaldsområdet i Gribskov Kommune en del af vores virke og fik navnet Gribskov Genbrug & Ressourcer. Som leder af området har vi ansat Sune Pind Kristensen, som har stor erfaring fra området med bl.a. tidligere ansættelser i Vestforbrændingen og RenoNorden.Gribskov Genbrug & Ressourcer står for al dagrenovation i Gribskov Kommune, de to genbrugsstationer i Højelt og Skærød samt omlastestationen i Højelt.


Bedre sortering af affald

Et af de vigtigste projekter for Gribskov Genbrug & Ressourcer i den kommende tid er at etablere en udvidet sorteringsordning, så vi kan genanvende endnu mere af vores husholdningsaffald.

Fremadrettet kommer vi til at sortere affaldet i 10 fraktioner.

Gribskov Genbrug & Ressourcer er i gang med at etablere nye systemer, der skal være med til at give affaldet nyt liv.

Med venlig hilsen
Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribskovforsyning.dk  •  Telefon 48 40 41 00