Gribskov Forsyning - Nyhedsbrev december 2023

Takster for spildevand og affaldsordning i 2024

Kommunalbestyrelsen og Gribskov Forsyning A/S har netop vedtaget både spildevandstakster og takst for affaldshåndtering for det kommende år, og der er godt nyt til kunderne, som på trods af den generelle inflation ikke kommer til at opleve de store ændringer i taksterne.

Gribskov Spildevands budgetramme
Gribskov Spildevands budget for 2024 er på 119.244.000 kr. Derudover har Gribskov Spildevand markante investeringer i byggemodninger.
Den økonomiske ramme fordeler sig som følger:


Spildevandstakst 2024
Spildevandstaksten er den pris, kunderne skal betale for at få renset deres spildevand og er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Den variable takst stiger med 1,7 % i forhold til sidste års takst, mens det faste bidrag er fremskrevet med 4,97 % baseret på Danvas indeksregulering for det kommende år.

»Det er meget positivt, at der kun er ganske minimale justeringer på spildevandstaksten. Ikke mindst i lyset af, at Gribskov Spildevand investerer stort i disse år både i byggemodninger, restrukturering af kommunens spildevandsrensning og i ledningsrenovering. De store prisstigninger på materialer og manglende investeringsiver har stor indvirkning på anlægsbudgettet, men det kommer ikke til at være mærkbart for kunderne,« fortæller Pernille Søndergaard

Kundens pris for spildevand

For 2024 er priserne således:
Det variable bidrag er 54,65 kr. inkl. moms. Prisen bliver beregnet ud fra kundens vandforbrug og dækker udgifterne til at rense den mængde spildevand, der udledes til kloakken.

  • Det faste bidrag udgør per stikledning 946,03 kr. inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribskov Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af mængden af renset spildevand. Det faste bidrag reguleres efter gældende lovgivning.

Hvis ejendommen ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler kunderne i stedet for at få tømt deres bundfældnings- eller samletank. Her er taksterne følgende:

 Behandlingsbidrag samletanke:  
378,34 kr. inkl. moms
 Administrationsbidrag samletanke:
187,28 kr. inkl. moms
 Variabelt bidrag for samletanke pr. m3 
10,18 kr. inkl. moms
 Behandlingsbidrag septiktanke:
472,65 kr. inkl. moms
 Administrationsbidrag septiktanke: 155,69 kr. inkl. moms

Gribskov Genbrug og Ressourcers budgetramme
Gribskov Genbrug & Ressourcers budget for 2024 er på 92.400.000 kr. Den økonomiske ramme fordeler sig således:Takster for affaldsordningen
Der er kun ganske få ændringer af taksten for affaldshåndtering i forhold til sidste års takst.

»For en helt almindelig husstand er der ikke nogen ændringer i taksten, men kun omfordelinger, der kan direkte relateres til Gribskov Genbrug & Ressourcers udgifter. Behandlingsprisen på madaffald er faldet, men til gengæld stiger administrationsudgiften en anelse, hvilket kan relateres til arbejdet med at indføre affaldssortering i 10 fraktioner samt til øget IT-understøttelse,« forklarer Pernille Søndergaard.

Kundens årspris for affaldsordning
Taksten er som følger:

 Dagrenovation: 
1.537,50 kr. inkl. moms
 Administration:
283,75 kr. inkl. moms
 Kuber, glas og papir:
95,00 kr. inkl. moms
 Genbrugsstationer:
1.636,25 kr. inkl. moms
 Farligt affald: 
15,00 kr. inkl. moms
 I alt: 
3.567,50 kr. inkl. moms

Hvad kan du gøre, når ekstremvejret kommer?

Der er ingen tvivl om, at fremtiden vil byde på mere ekstremt vejr. At vi må vænne os til flere massive regnskyl, storme med videre. Allerede nu ser vi flere tegn på, at Danmark bliver hyppigere ramt af store mængder nedbør, og hvis ikke vandet skal tage os med bukserne nede, må både borgere og Gribskov Spildevand tage vores forholdsregler.

Hvis du vil vide mere om ekstremt vejr, og hvad du kan gøre for at sikre din bolig imod det, kan du læse vores artikel om nedbørens udvikling. Her får du også tips til, hvordan du kan undgå oversvømmelse af hus og have. Læs artiklen her.


Julens åbningstider og ændring af tømmedage mellem jul og nytår

Genbrugsstationerne
Åbningstider i vinterhalvåret (1. oktober – 31. marts): alle dage fra 9-17, undtagen d. 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. Indkørsel lukker kl. 16:50.

Kundeservice
Kundeservice har lukket i uge 52. Får du akutte kloakproblemer, er vores vagt her selvfølgelig.

Afhentning af affald
Der er ændrede tømmedage for dagrenovation i uge 52 og uge 1 pga. helligdage. Stil derfor din beholder frem i god tid og lad den stå fremme, til den er tømt.

Glædelig jul

Med venlig hilsen
Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribskovforsyning.dk  •  Telefon 48 40 41 00