Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev maj 2024

Årsregnskaber for 2023 godkendt

Såvel Gribskov Forsynings bestyrelse som byrådet har netop godkendt årsregnskaberne for 2023 for både hovedselskab og datterselskaber.

For Gribskov Genbrug & Ressourcer går årsregnskabet i nul, mens der for Gribskov Spildevand er et overskud på 4.405.000 kr. Overskuddet skyldes, at driftsomkostningerne er lavere end forventet.

Gribskov Forsynings indtægter og udgifter er direkte relateret til datterselskabernes årsregnskaber. Her fordeler indtægter og udgifter sig som følger:


Borgermøde om fremtidens kloakering i Ramløse

Den 4. april afholdt Gribskov Forsyning og Gribskov Kommune borgermøde om fremtidens kloakeringsform i Ramløse. At det er nødvendigt at adskille regn- og spildevand i landsbyens kloakker, er ikke til diskussion. Men nu står borgerne overfor to valgmuligheder: den traditionelle separatkloakering eller nedsivning af regnvand. Sidstnævnte løsning kræver bred tilslutning fra borgerne i landsbyen.

På borgermødet var der umiddelbart stor tilslutning til at løse udfordringerne med oversvømmelser og overløb ved at etablere lokal nedsivning af regnvand på hver enkelt matrikel. Fremadrettet skal der etableres en gruppe af lokale borgere, som skal undersøge, om tilslutningen er bred nok.

Læs mere om borgermødet her.

Læs mere om baggrunden for at adskille regn- og spildevand i Ramløses kloakker her.


Udbud på skraldespande og renovatør-opgave

Gribskov Genbrug & Ressourcer er i fuld gang med planlægningen af den nye affaldssorteringsordning, hvor alle i kommunen skal sortere affaldet i ti fraktioner. Den nye ordning forventes iværksat i efteråret 2025.

Vi har netop gennemført udbud af indkøb på beholdere og har valgt leverandør i maj. Med den nye leverandør får vi ensrettet indsamlingen af al affaldet i kommunen ved hjælp af nye 2-kammer skraldespande på hjul. Der er tale om ca. 52.000 spande, som skal udleveres samtidig med, at de gamle spande og skraldestativer bliver hjemtaget.

Vi har også et udbud på indsamlingsopgaven (renovatør), og i april udvalgte vi de prækvalificerede tilbudsgivere.


Ekstra oprydning på minigenbrugsstationerne

I sommerperioden, hvor der er godt gang i sommerhusene, har der de seneste år været et stigende pres på minigenbrugsstationerne. For at holde byen ren, har vi i år iværksat en ekstra indsats:

I perioden juni til august vil en lokal vognmand efter behov varetage oprydning på minigenbrugsstationerne.

Samtidig vil vi gerne opfordre borgere og sommerhusbrugere til i større grad at benytte genbrugsstationerne. Har du brug for ekstra affaldssække, kan de købes hos udvalgte købmænd og på genbrugsstationerne:

Spar Købmand Blistrup
Peter Hildesvej 2
3230 Græsted

Spar Købmand
Vejby Strandvej 7
3210 Vejby

Min Købmand
Tuehusvej 1
3210 Vejby

Min Købmand
Hovedgaden 53  
3220 Tisvildeleje  

Højelt Genbrugsstation
Bøgebjergvej 84
3230 Græsted

Skærød Genbrugsstation
Industrivej 4
3200 Helsinge  

Ekstra affaldssække placeres ved siden af den sæk/beholder, du har i forvejen. Bemærk at prisen for ekstra affaldssække indeholder omkostninger til indsamling og behandling af restaffaldet.

Husk også: Du kan altid aflevere dit ekstra affald på genbrugsstationerne.

Med venlig hilsen
Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribskovforsyning.dk  •  Telefon 48 40 41 00