Gribskov Forsyning - din vej til et renere Gribskov

 

Uvedkommende vand - private grunde.

Mængden af uvedkommende vand i spildevandsledningerne skal nedbringes.

Gribskov Spildevand undersøger derfor grundejernes kloakforhold. Vi lokaliserer utætte kloakker og husstande, der fejlagtigt har koblet regnvand på spildevandskloakken.

I 2020 blev 305 ejendomme beliggende syd for Savværksvej og vest for Højbro Å i Vejby Strand undersøgt. 28 af disse havde en eller flere fejlkoblinger.

I 2019 blev 1035 ejendomme i Stokkebro området undersøgt. Ca. 10% af ejendommene havde fejlkoblinger i form af tilsluttede dræn- og/eller regnvandsledninger til spildevandskloakken. Der kan også være tale om indsivning af grundvand i utætte brønde eller stikledninger på grunden.

Udover at undersøge private ejendomme for fejlkoblinger, er vi i gang med at undersøge Gribskov Forsynings egne spildevandsledninger for utætheder og fejlkoblinger. I første omgang har vi fokus på pumperne og ledningerne der leder spildevandet til Stokkebro Renseanlæg. 

Sådan foregår det:

Vores entreprenør, gennemgår ejendommen og tjekker følgende:
    • Er der rindende klart vand i kloakledningen fra ejendommen ved vores stikledning i skel
    • Er der forbindelse fra tagnedløb eller befæstede arealer til vores stikledning i skel. Der hældes vand eventuelt med sporstof i tagrender og brønde på grunden.

Det er entreprenør Flemming Westring Sørensen, som udfører arbejdet. Han ringer på inden han går i gang, men du behøver ikke være hjemme for at han kan undersøge forholdene hos dig.
Grundejere med ejendomme, hvor der er ulovlige tilledninger eller uacceptabel indsivning, får besked fra Gribskov Forsyning og efterfølgende et påbud fra Gribskov kommune, om at få afkloblet eller udbedret utætheder.

Tilsætning af vand i brønd på privat grund.

Sporstof fra tagrende med tilløb til skelbrønd.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribskovforsyning.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribskovforsyning.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --