Kundeservice har lukket den 5/6 Grundlovsdag

 

Plastik Q&A

Hvad er op og ned i genanvendelse af plastik? Få svar her!
 
Gribskov Kommune ejer Vestforbrænding sammen med en række andre kommuner. Vestforbrænding står for genanvendelsen og forbrænding af det affald, der indsamles i Gribskov Kommune.Her under lister vi spørgsmål og svar på, hvad der sker med den indsamlede plastik:

1. Brænder Vestforbrænding den plastik, jeg sorterer fra til genanvendelse?
Svar: Nej. Vestforbrænding holder det adskilt fra det øvrige affald og sender det til genanvendelse hos sorterings- og oparbejdningsvirksomheden ALBA i Tyskland.

2. Hvem afsætter Vestforbrænding plastikken til?
Svar: Vestforbrænding afsætter al den indsamlede plastik via Danbørs til ALBA AG i Tyskland.

3. Hvad sker der med det plastik, jeg sorterer fra til genanvendelse?

Svar: Skraldebilen kører dit plastaffald til Vestforbrændings anlæg i Frederikssund. Her presses det til baller og sendes til sorteringsanlægget ALBA i Tyskland. I Tyskland sorteres minimum 75 % til genanvendelse, der efterfølgende sælges til EU-certificerede virksomheder. Den resterende plastik, der ikke bliver genanvendt, bliver brugt som brændsel i store produktionsvirksomheder.

4. Hvorfor har der været tvivl om de 75% af den plastik, jeg sorterer fra, bliver genanvendt?
Svar: I kontrakter om afsætning af platik er fastlagt, at minimum 75 % af det indsamlede plastik skulle udsorteres til genanvendelse. Det er der sået tvivl om. Vestforbrænding har i dialog med markedet indtil nu målt genanvendelse på, hvor meget en modtagervirksomhed sorterer fra til genanvendelse. De virksomheder ALBA afsætter til, laver produkter eller oparbejder plastikken, og her er der naturligt en mængde, som de ikke genanvender eller går tabt i produktion. Det er pt. ikke muligt, at følge plastikken længere end til og med ALBA og derfor holder vi os til det vi ved. Vi ved gennem rapporter og audits, at minimum 75 % bliver udsorteret til genanvendelse, hvilket opfylder kravene i vores nuværende kontrakt. Yderligere er problemet med at opgøre den endelige genanvendelse gældende i alle EU lande. Indtil nu har genanvendelsen blevet målt ud fra den mængde, som borgerne udsorterer, og som sendes til behandling. Men grundet et øget fokus på cirkulær økonomi ønsker EU fra 2020, at genanvendelsen opgøres senere i værdikæden og dermed tættere på den endelige genanvendelse. De arbejder derfor på at komme med præcise anvisninger på, hvordan genanvendelse skal beregnes for de forskellige affaldstyper, herunder plastik. Mens vi venter på en afklaring fra EU, er Vestforbrænding selv i dialog med branchen for at blive klogere på, hvad der kan lade sig gøre. Denne viden vil blive inddraget i den kommende kontrakt for afsætning af hustandsindsamlet plast, så vi fremadrettet fortsat leverer, hvad der er mest optimalt i jagten på mere genanvendelse.

5. Hvad gør Vestforbrænding for at sikre sig, at mere af den plastik, jeg sorterer fra, rent faktisk bliver genanvendt?
Svar: Vestforbrænding har sat en standard, hvor vi kræver, at vores aftager udsorterer minimum 75 % af den indsamlede plast til genanvendelse. Vi har ambitioner om, at være med til, at skabe en mere gennemsigtig branche, hvor det bliver tydeligere, hvor fx plastikaffaldet ender, og hvad der sker med det. Derfor er Vestforbrænding i dialog med markedet for at finde ud af, hvad vi kan kræve næste gang vi går i udbud omkring afsætning af husstandsindsamlet plastik, både ud fra et teknologisk, miljømæssigt og økonomisk perspektiv.

6. Hvad gør Vestforbrænding med den plast, jeg har sorteret fra, indtil I finder en ny aftager af plastikken?

Svar: Såfremt der ikke findes en ny virksomhed der kan modtage plastikken fra januar 2020, opbevares det indtil der er indgået en tilfredsstillende kontrakt.

7. Hvor meget husstandsindsamlet plastik sendte Vestforbrænding afsted i 2018?
Svar: I 2018 sendte Vestforbrænding cirka 3.200 ton husstandsindsamlet plast til ALBA.

8. Hvorfor er det vigtigt, at jeg sorterer plast?
Svar: Jordens ressourcer er begrænsede; og jo bedre vi bliver til at genbruge og genanvende, des mindre belaster vi miljøet. Produktion af plastik sætter et stort CO2-aftryk. For eksempel bliver der for hvert kilo ny plast brugt ca. to liter olie, mens der for hvert kilo genanvendt plast kun bruges én liter olie. Plast er derfor en affaldstype, som Vestforbrænding arbejder ihærdigt på at få genanvendt, i stedet for at brænde.

9. Hvorfor skal plastik ud af ovnen?
Svar: Plastik er lavet af olie. Fossile brændstoffer som olie udleder en stor mængde CO2. Derfor giver det ikke mening at brænde plast til energiproduktion, når plast kan genanvendes i nye plastprodukter. Derfor fortsætter vi med at sende dit plastikaffald til genanvendelse. Det er miljømæssigt fornuftigt og et vigtigt led i den cirkulære økonomi, at plastik bliver genanvendt, så udvindingen af nye ressourcer kan begrænses mest muligt.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribskovforsyning.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribskovforsyning.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --