Gribskov Forsyning - din vej til et renere Gribskov

 

Sådan bliver taksten og priserne til

Priserne for spildevandsafledning skal dække udgifterne til drift af renseanlæg, reparationer og renovering af ledningsnet, etablering af nye spildevandsanlæg m.m. Hertil kommer grønne afgifter til staten samt moms.

Gribskov Spildevand skal ikke tjene på sin virksomhed, og selskabet er underlagt et prisloft, som sikrer, at vores priser ikke er for høje.

Priserne fastsættes hvert år, og taksterne skal godkendes af kommunen.

Hvorfor er prisen ikke den samme i alle kommuner?

Der kan være mange årsager til, at forsyningernes priser ikke er ens. Forsyningerne har forskellige forhold, der gør, at nogle er dyrere end andre. Der er forskellige aldre på anlæg og ledninger, forskellig geografi, og der skal også tages forskellige hensyn i forbindelse med forberedelse til klimaforandringer. Desuden kan der være forskel på, hvor mange ressourcer den enkelte forsyning bruger på at sikre kvaliteten af det rensede spildevand. Endelig kan en stor andel af kloakerede sommerhuse i forhold til helårshuse betyde, at en relativ stor andel af den samlede opkrævning sker som fast bidrag, fordi sommerhuse med traditionelt meget lavt vandforbrug, betaler et relativt lille bidrag som variabel takst.

Der kan også være forskel på, hvor meget forsyningerne opkræver i henholdsvis faste bidrag og variable bidrag. Det kan være hensigtsmæssigt at opkræve en forholdsvis lav fast betaling og en tilsvarende høj kubikmeterbetaling, hvis forsyningen ønsker, at forbrugerne skal have et større incitament til at spare på vandet og dermed udlede mindre spildevand.

Takstens opbygning

Gribskov Spildevands indtægter er opbygget af de faste bidrag, vejbidrag og tilslutningsbidrag. Hertil lægges den variable takst, som beregnes ud fra vandforbruget. Til sammen udgør det indtægten.

Budgettet for 2022 er på 99.111.000 kr. eksklusiv tømningsordningen. Den økonomiske ramme fordeler sig som følger:

 

 

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribskovforsyning.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribskovforsyning.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --