Fredag den 21. juni lukker administrationen kl. 11

 

Takster

Fra 2023 skal du betale affaldsgebyrer separat fremfor at betale dem via din ejendomsskat. Du modtager derfor en opkrævning på hhv. affald og spildevand fra Gribskov Forsyning. Gribskov Forsyning opkræver takster halvårligt i hhv. april og oktober. Den nye opkrævning skyldes, at affaldsområdet (ligesom spildevand) ikke længere håndteres af Gribskov Kommune, men er udskilt til Gribskov Forsyning. 

Private husholdninger
For private husholdninger omfatter dit affaldsgebyr betaling for husstandsindsamling af affald, for brug af genbrugsstationer, for brug af kommunens minigenbrugsstationer (også kaldet kubeordning), for farligt affald samt et administrationsgebyr.

Erhvervsvirksomheder
For erhvervsvirksomheder opkræves der gebyr for indsamling af dagrenovation, hvis virksomheden benytter sig af det. Det er et tilbud, som mindre virksomheder kan benytte sig af. Brug af genbrugsstationer opkræves af Vestforbrænding via nummerpladescanning, når erhvervsbiler kører ind

Det er Gribskov Kommunes Byråd, der vedtager taksterne. 

Gældende takster:

Takster 2024 Affald Private husholdninger

Takster 2024 Affald Erhverv

Tidligere takster:

Takster 2023 Affald  Private husholdninger

Takster 2023 Affald Erhverv

Takster Affald 2022

FAQ vedr. takster

Hvorfor skal jeg betale moms?
Affaldshåndteringen blev 1. juli 2022 overdraget til Gribskov Forsyning A/S. Som selvstændigt aktieselskab er alle aktiviteterne skatte- og momspligtige.
Hvad dækker gebyrerne?
Dagrenovation: du betaler for at få afhentet dagrenovation en gang om ugen.

Genbrugsstation: du betaler for muligheden for at aflevere affald på genbrugsstationen.

Gebyr for privat husholdning: dækker de på affaldsområdet generelle administrationsomkostninger, bl.a. anvisningsordninger, regulativfastsættelser, information m.v.

Indsamling af genanvendelige fraktioner: du betaler for muligheden for at aflevere flasker, glas, metal, plast, pap og papir i dertil opsatte kuber i Gribskov Kommune.

Håndtering af farligt affald: Beløbet dækker håndtering af farlig affald. Du betaler for muligheden for at aflevere farligt affald på genbrugsstationen (f.eks. batterier, maling, kemikalier, hvidevare m.v.). Sundhedsskadeligt affald som medicinrester skal afleveres på apoteket. Aflever altid medicinrester i original emballage, så det kan håndteres korrekt..

Gebyrerne besluttes af byrådet i Gribskov Kommune, og lovhjemlen ligger i Affaldsbekendtgørelsen samt Regulativ for Husholdningsaffald i Gribskov Kommune.

Heri hedder det bl.a., at når en affaldsordning er etableret og besluttet af Byrådet, så har borgerne en pligt til at benytte ordningen samt betale for den. Her handler det om muligheden for at benytte ordningen – og ikke den faktiske benyttelse.
Hvad kommer den nye affaldssortering til at koste?
Det kan vi ikke sige endnu. Det afhænger af priser på indsamling og beholdere, og dem kender vi først når udbud er afsluttet i 2024.
Kan jeg blive fritaget for et gebyr?
Alle ejendomme eller grunde hvor der kan forekomme dagrenovation, brug af genbrugspladsen eller kubeordningen skal betale. Du kan i enkelte tilfælde fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt. Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte vores kundeservice
Jeg bruger ikke genbrugsstationen, skal jeg betale alligevel?
Ja, se under ”Kan jeg blive fritaget for et gebyr?”
Hvordan opkræves renovation?
Dit renovationsgebyr opkræves 2 gange årligt af Gribskov Forsyning.
Jeg har ændret min ordning, hvornår ændres min opkrævning?
Gebyrerne er en fast forudbetaling for året. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de renovationsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du evt. har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.
Der er fejl i min opkrævning, hvad gør jeg?
Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Gribskov Forsynings Kundeservice på kundeservice@gribskovforsyning.dk eller på tlf. 48404100

Mangler du svar på noget vedr. affald, så skriv til Gribskov Forsyning på affald@gribskovforsyning.dk

 

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribskovforsyning.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribskovforsyning.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --