Gribskov Forsyning - Nyhedsbrev september 2023

2. aconto-regning udsendt i uge 37/38

I løbet af september har du modtaget aconto-regning for renovation og spildevandsrensning. Tidligere betalte du for renovation over ejendomsskatten, men per 2023 er den post væk og er overgået til Gribskov Forsynings regning.

Såvel spildevands- som renovationsudgift opkræves halvårligt i april og oktober. For private husholdninger fordeler renovationsudgiften sig i 2023 som følger:

· Restaffald (190 ltr.) og madaffald (140 ltr.)/renovationsstativ:  1.593,75 kr.
 · Gebyr for genbrugsstationer:  1.636,25 kr.
 · Indsamling af genanvendelige fraktioner:  72,50 kr.
 · Håndtering af farligt affald:   
 17,50 kr.
 · Administrationsgebyr for private husholdninger:  252,50 kr.
 I alt:  3.572,50 kr.

Du kan blive klogere på takster for spildevand her og affald her.

Husk at du kan undgå faktureringsgebyr ved at tilmelde din regning til betalingsservice, e-boks eller e-regning. Læs mere her:
Hvis du vil tilmelde dig e-regning, kan du bruge vores selvbetjening. Her kan du også:

 • Se regninger og indbetalinger
 • Få link til din regning tilsendt per mail (vær opmærksom på, at mailen kan lande i dit spamfilter)
 • Gennemgå vores samtykkeerklæring
 • Tilmelde betalingsservice eller kortbetaling

Takster for 2024 er under udarbejdelse

Takster for spildevandsrensning og renovation for 2024 er under udarbejdelse og vil blive endeligt vedtaget i december, hvor vi melder de nye takster ud via nyhedsbrev og i de lokale medier.


Restrukturering af spildevandsrensningen

Den gennemgribende restrukturering af spildevandsrensningen i Gribskov Kommune er i sin sidste og afsluttende fase. Men inden, vi kan afslutte projektet helt, mangler vi at:

 • nedlægge Rågemark Renseanlæg: Inden vi kan føre spildevandet fra Rågemark ind til rensning på Gilleleje Renseanlæg, skal vi have nedbragt mængden af uvedkommende vand i ledningen, have den gennemset og funktionstestet, ligesom udluftningsbrønde skal justeres. Desuden skal der laves en mindre ombygning af ledningsanlæg på Rågemark, før overpumpning kan starte.
 • etablere nødoverløb:
  o    Pårupvej – nødoverløbsbassin er etableret
  o    Tulstrupvej – eksisterende regnvandsbassin ved pumpestation anvendes
  o    Bøgebjergvej – her etableres et bassin i 2024
  o    Unnerupvej – nødoverløb til nærliggende grøft er etableret
  o    Kirkevej – nødoverløb til nærliggende grøft er etableret
 • ombygge tanke til forsinkelsesbassiner:
  o    Smidstrup – er etableret
  o    Dronningmølle – er under ombygning og forventes afsluttet i uge 37
  o    Tisvilde – er under ombygning
  o    Græsted – er under ombygning
  o    Vejby – entreprenør er valgt, og kontrakt er under udarbejdelse
  o    Udsholt – er sendt i udbud slut september

Du kan også orientere dig om projektets status på kortet nedenfor.


Stigende nedbør – sådan kan du minimere risikoen for oversvømmelse

Danmarks klima er under forandring. Årsnedbøren stiger, og vi får flere vådere vintre og somre med kraftigere byger, som kan forårsage oversvømmelse.
I Gribskov Forsyning arbejder vi på at tilpasse kloakledningerne til de ændrede forhold – ikke mindst via den gennemgribende restrukturering af spildevandsrensningen i kommunen.

Når det kommer til at forhindre oversvømmelser på privat grund, er der meget, du selv kan gøre. Vi har derfor samlet nyttig viden til dig om, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på egen grund, samt hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude. Læs mere her.


Minigenbrugsstationer

Der er meget run på vores minigenbrugsstationer – især i sommerhalvåret, når der er mange turister i kommunen, og sommerhusene står fulde af gæster. For at imødegå overbelastning af minigenbrugsstationerne og affald, der flyder rundt om kuberne, er vi i gang med at se på, hvordan vi kan udvide kapaciteten på minigenbrugsstationerne for sommeren 2024. Den endelige løsning er endnu ikke på plads, men vi har flere tiltag i spil. Ét er sikkert – affald, der flyder omkring minigenbrugsstationerne, er uacceptabelt af hygiejnehensyn, er til gene for de lokale forretninger og borgere og en øjebæ for alle de mange gæster i vores område, og derfor har det høj prioritet for os.

Med venlig hilsen
Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribskovforsyning.dk  •  Telefon 48 40 41 00