Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev marts 2024

Status på udvidet affaldssortering 

Gribskov Genbrug & Ressourcer er i fuld gang med en større omstrukturering af affaldssorteringen i kommunen. I løbet af de kommende år vil der blive indført et nyt affaldssystem, hvor affaldet skal sorteres i 10 fraktioner.

Opgaven med at indsamle affald er på vej i udbud, og vi forventer at indgå kontrakter i juli ’24. Vi har endvidere planlagt et stort udbud på nye skraldespande, så vi fremadrettet kan ensrette indsamlingen af affald ved hjælp af nye to-kammer skraldespande på hjul.

Vi planlægger at implementere den nye affaldssortering i efteråret 2025. Du kan følge med i nyheder om den nye ordning her.


Etablering af nyt omlasteanlæg på Højelt Genbrugsstation

I løbet af 2024-25 bliver der bygget et nyt omlasteanlæg på Højelt Genbrugsstation. Omlasteanlægget bruges til at omlaste det skrald, som renovationsbilerne henter, til større containere, inden det bliver kørt til Vestforbrænding. Grunden til, at vi bygger det nye anlæg, er, at det nuværende anlæg kun kan håndtere to fraktioner, mens det nye anlæg vil kunne håndtere både mad- og restaffald, pap, papir, mad- og drikkekartoner, plast, glas og metal. Det bliver et anlæg med en stor rampe, hvor skraldebilerne kan aflæsse de forskellige fraktioner containere.

Anlægget får separat indkørsel, hvilket betyder, at der bliver færre store lastbiler på den vej, hvor personbilerne kører ind til genbrugspladsen. Det er en rigtig god ting, som skaber bedre sikkerhed.

Selve ombygningen begynder medio 2024, men der er allerede nu forundersøgelser i gang.

Ombygningen får ingen indflydelse på brugen af genbrugspladsen – den vil være åben lige som normalt.


Regn og risiko for oversvømmelse – gode råd

2023 blev det vådeste år nogensinde, og de store regnmængder er fortsat ind i det nye år. De massive vandmængder har mættet jorden med vand, og nogle steder kan selv små nedbørsmængder give oversvømmelsesproblemer.

I Gribskov Spildevand arbejder vi på at tilpasse kloakledningerne til de ændrede forhold – blandt andet via den gennemgribende restrukturering af kommunens spildevandsrensning.

Men der er også meget, du selv kan gøre for at forebygge oversvømmelser på din grund. Helt overordnet findes der fem forskellige løsninger til at håndtere regnvand på egen grund:

  • Nedsivning i græsplænen – ved at lede regnvandet via nedløbsrøret ud i græsplænen
  • Regnbed – hvor regnvandet via nedløbsrøret ledes til et bed af planter
  • Faskine – faskinen nedgraves i jorden og holder på regnvandet, for langsomt at lade det sive ud i jorden
  • Grønt tag – kan anlægges på huset eller tilhørende bygninger og kan tage op til 40 % af regnvandet på din grund
  • Gennemtrængelig belægning – kan være særlige fliser, hvor vandet kan trænge igennem, græs eller lignende

Desuden er det vigtigt at vedligeholde eventuelle grøfter og vandløb på grunden.

Læs mere her for at få viden og råd om oversvømmelse – både for at forebygge, og når uheldet er ude.


Årsregning på vej

I løbet af marts modtager du årsafregning fra Gribskov Forsyning, og det er første gang, du skal betale både for renovation og spildevandsrensning. Årsagen er, at Gribskov Forsyning overtog driften af affaldsområdet i kommunen per 1/7 2022. Tidligere betalte du for renovation over ejendomsskatten, men nu er den post væk og er i stedet overgået til Gribskov Forsynings regning.

Såvel spildevand- som renovationsudgift opkræves halvårligt i april og oktober. For private husholdninger fordeler renovationsudgiften sig i 2023 som følger:

Din pris for affaldshåndtering:

 Restaffald (190 ltr.) og madaffald
 
 (140 ltr.)/renovationsstativ: 1.537,50 kr.
 Gebyr for genbrugsstationer:  1.636,25 kr.
 Indsamling af genanvendelige fraktioner:
  95,00 kr.
 Håndtering af farligt affald:   
   15,00 kr.
 Administrationsgebyr for private husholdninger:  283,75 kr.
 I alt:  3.367,50 kr.

Din pris for håndtering af spildevand:

 Fast bidrag:
946,03 kr.
 Variabelt bidrag: 54,65 kr.

Det variable bidrag bliver beregnet ud fra kundens vandforbrug og dækker udgifterne til at rense den mængde spildevand, der udledes til kloakken. Det faste bidrag reguleres efter gældende lovgivning og er nødvendigt fordi, Gribskov Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af mængden af renset spildevand.

Du kan blive klogere på takster for spildevand her og affald her.

Husk at du kan undgå faktureringsgebyr ved at tilmelde din regning til betalingsservice, e-boks eller e-regning. Læs mere her:

Hvis du vil tilmelde dig e-regning, kan du bruge vores selvbetjening. Her kan du også:

  • Se regninger og indbetalinger
  • Få din regning tilsendt per mail (vær opmærksom på, at regningen kan lande i dit spamfilter)
  • Gennemgå vores samtykkeerklæring
  • Tilmelde betalingsservice eller kortbetaling

Dagrenovation i påsken

Vi kommer også efter dit affald i uge 13 og 14. Vi henter affald på følgende dage:
25., 26. og 27. marts samt igen fra den 2. april.

Vi kan desværre ikke sige præcis, hvornår skraldemanden kommer forbi dig, da han ikke kører efter sin normale ruteplan. Stil derfor din beholder frem i god tid og lad den stå fremme, til den er tømt.

Med venlig hilsen
Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribskovforsyning.dk  •  Telefon 48 40 41 00