Gribskov Forsyning - din vej til et renere Gribskov

 

Svovlbrinte problematik

Sommeren 2021 lagde Gribskov Spildevand kloak til test vedr. svovlbrinte problematikken. Krüger og Sulfilogger har indledt et samarbejde hvor Sulfiloggers H2S sensorer benyttes samme med Krüger erfaringer og metoder, som bla. inkluderer inspektion af svolvbrinteskader og vurdering af restlevetid, samt dosering til reduktion af H2S/svovlbrinte. Der blev installeret svovlbrintemåler, som har givet data og der kan her af udledes meget nyttig viden om svovlebrinteforholdene. Der er yderligere blevet sprøjtet indikator væske i nogle brønde, som kan vise hvor meget de er blevet skadet af svovlbrinte. Flere forskellige brønde testes, så vi kan få en større indsigt i omfanget af svovlbrinte i vores brønde, mulige skader og afhjælpning. 

I forbindelse med den generelle udvikling af spildevandsforholdene frakobles en stadig større del af regnvand/overfladevand fra spildevandet, hvorved fortyndingen af spildevand formindskes. Samtidig kloakeres stadigt flere ejendomme i tyndt befolkede og spredte bebyggede landområder, hvilket resultere i lange trykledninger med deraf lange opholdstider under iltfrie forhold. Den derved øget koncentration af organisk stof, og den tilsvarende forøget opholdstid under iltfrie forhold, er gunstig for udvikling af svovlbrinte og svovlsyre, som virker ætsende på beton og metaller.  Konsekvenserne er omkostningstunge, og giver store udfordringer for arbejdsmiljøet.

Gribskov Forsyning har forsøgt at formindske problemets omfang ved at tilsætte kemikalier, men det har vist sig at være en meget dyr løsning. Gribskov Forsyning har i stedet er installeret en række kompressorbrønde, hvormed der tilsætte luft til spildevandsledningerne, således at svovlbrinteskabende bakterier udkonkurreres.

Status for projektet er, at kompressor brøndene er sat i drift, og nu skal det registreres ved overvågning, om tilsætningen af luft virker, eller om der eventuelt skal tilsættes mere luft.  

 

 

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribskovforsyning.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribskovforsyning.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --