Gribskov Forsyning - din vej til et renere Gribskov

 

Restruktureringen

Gribskov Spildevand A/S er i gang med en stor omstrukturering af spildevandsrensningen i kommunen med det formål at gøre spildevandsrensningen både mere effektiv, klimavenlig og økonomisk bæredygtig. En central del af Gribskov Spildevands strategi er, at kommunens mindre renseanlæg skal nedlægges.

Rensning af spildevandet på Gilleleje renseanlæg vil i løbet af få år også omfatte spildevandet fra renseanlæggene i Dronningmølle, Smidstrup, Udsholt, Stokkebro, Tisvilde, Græsted og Vejby, som tages ud af drift. Disse mindre renseanlæg udleder det rensede spildevand lokalt til vandløb og kysten. Den forbedrede spildevandsrensning på Gilleleje renseanlæg medvirker således til en forbedring af recipient forholdene de steder, hvor de mindre renseanlæg i dag udleder. 

Ombygningen af Gilleleje renseanlæg stod færdig i juni 2021, og er nu klar til at modtage spildevandet fra de syv mindre renseanlæg. 

Der blev i 2020 etablere en havledning 400 meter ud i Kattegat som skal udlede ca. 80% af spildevandet fra Gilleleje Renseanlæg. Udledningen fra Gilleleje Renseanlæg skete tidligere til Søborg Kanal, der løber gennem Gilleleje Havn og videre ud i Kattegat. Havledningen vil derfor føre en stor del af spildevandet udenom havnen, hvilket vil forbedre vandkvaliteten i havnen, særligt om sommeren hvor temperaturen er høj. En mindre del af spildevandsmængden vil altid blive udledt til Søborg kanal og dermed Gilleleje Havn.

Slammineraliseringsanlægget i Pårup blev indviet i juni 2019. I takt med at de mindre renseanlæg nedlægges, skal al slam pumpes til slammineralisering. Med det nye anlæg behandler vi al slam fra vores spildevand biologisk. Det betyder, at vi bruger markant færre kemikalier og samtidig mindre el. Kørsel med slambiler ophører, ligeledes centrifugering af slam på Helsinge renseanlæg reduceres. Ved fuld drift af slamanlægget forventes en besparelse på 2-3 mio. kr.

 

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribskovforsyning.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribskovforsyning.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --